Vad gör Convergo?

Convergo gör BIM-objekt som tillverkare behöver på sina produkter för att kunna leverera produkter i ett projekt som är BIM-planerat. Användare såsom arkitekter, byggnadsingenjörer, konsulter och andra som arbeter i olika 3D-verktyg behöver digitala modeller av de produkter de önskar lägga in i ett projekt. Vi brukar kalla dessa modeller för produktens digitala tvilling. Har man inga digitala modeller av sin produkt anpassad för BIM så kan man inte komma in i ett BIM-planerat projekt. Convergo är specialisten som hjälper producenten att ta fram en bra BIM-strategi för sina produkter så att man snabbt får lönsamhet i sin investering.


3D modeller


Genom att erbjuda BIM-objekt till din föreskrivande arkitekt, konsult eller designer så underlättas arbetet med att kunna föreskriva produkterna i ett planerat BIM-projekt. Det är en förutsättning att ha sina produkter tillgängliga för BIM om det är ett krav från byggherren att upphandlingen skall ske i form av en BIM-planering.

Dessutom, utöver att tillgodose arkitekter och andra planerares behov av bra 3D-modeller för BIM så underlättar det här även försäljningsprocessen för era säljare. BIM-modeller innehåller värdefull meta-tag information om produkt, produktfamilj, och producenten för varje modell som används. Ett komplett bibliotek av producentens produkter importeras enkelt till varje typ av BIM-program.Varför använda Convergo som din kompletta BIM-objekt leverantör


Convergo är den kompletta samarbetspartnern när det gäller att ta fram en BIM-strategi för dina produkter. Vår målsättning är att vi ska lyckas tillsammans att ta fram rätt typ av BIM-objekt i rätt format och till rätt målgrupper. Ett dåligt BIM-objekt kommer aldrig att användas och ett bra BIM-objekt kan leda till att man kommer med i stora projekt. Vår målsättning är att arbeta långsiktigt och över tid. Sedan flera år har vi utvecklat tjänster där vi sköter och uppgraderar framtagna BIM-objekt så de är i paritet med de verkliga produkterna. Vi underlättar även spridningen om att det finns bra BIM-objekt för användarna genom riktad marknadsföring och vi har även en världsledande plattform för distribution av objekten med tillhörande marknadsverktyg. Vi är den kompletta samarbetspartnern för alla producenter som vill utnyttja potentialen i att vara redo för BIM på bästa möjliga sätt.

 

 

Parametriska modeller:
är modeller vars storlek, material och vilken annan egenskap som helst enkelt kan ändras med några få klick. Detta underlättar för designern/arkitekten att välja önskad utformning under designprocessen. Det minskar också risken för missförstånd eller felval.

BIM (Building Information Modeling):
är information inbäddad i den modell som hjälper arkitekter och designer i processen eftersom de kan enkelt se information om produktens storlek, vikt, material, variationer och tillverkare.Lättare modeller: I övrigt är modeller skapade genom Convergo betydligt mindre och lättare än originalmodellen och består endast av en bråkdel polygoner jämfört med originalet.


Hur sätter man igång processen?


Convergo´s målsättning är att det ska vara enkelt att sätta igång:

 1. Vi får in ett underlag på önskade produkter från producenten. Vi gör vår bedömning och tar fram ett beslutsunderlag åt producenten. Därefter bestämmer sig producenten för vilka vilka filformat man önskar på sina BIM-objekt utifrån de råd och beslutsunderlag som Convergo tagit fram. Därefter sätter Convergo igång sina processer och tar fram beställda objekt åt kunden. Vi är experter på det vi gör och producenten ska bara behöva fokusera på sin kärnverksamhet, det är vårt motto.
 2. Därefter påbörjas konverteringsprocessen med uppbyggnad av anpassade modeller med åtföljande information.
 3. Vi återsänder därefter filer i de olika formaten tillsammans med en följesedel som redogör för in- och utgångsvärden på varje produkt som konverterats. Filer sammanställs och organiseras på ett optimerat sätt för hantering till beställaren.


Vem är Convergo?


Vi är ett ungt, dynamiskt och internationellt team lokalt baserade i staden Jönköping i södra Sverige. Vi vill erbjuda en snabb och effektiv tjänst som underlättar för producenter som har en långsiktig strategi att marknadsföra sina produkter i föreskrivande led och vara delaktiga i BIM-projekt. Genom att vårt team på Convergo har en gedigen erfarenhet av producenters förutsättningar och vana av att hantera olika typer av CAD-underlag både för produktionsunderlag och för visualsieringar så tror vi att vi kan underlätta och bli en långsiktig samarbetspartner för olika producenters konverteringsbehov idag och imorgon.

Convergo är en del av framtiden och har följande visioner:
 1. Vara Mer Parametrisk
  Skapa modeller med stora volymer av komplexa egenskaper som texturer, färger, storlekar etc. som lätt kan kontrolleras av användaren. GDL språkkunskaper krävs.
 2. Tillhandahålla Behållarfiler
  Komprimerade filer som innehåller alla strukturer av hela samlingen av föremål som tillhandahålls av tillverkare.
 3. Fullt Automatiserat
  Helautomatiska system där tillverkaren loggar in och får de parametriska modeller med alla egenskaper och format för sina klienter. Processen kan enkelt göras som visas nedan.
 4. Globalt
  En världsomfattande tjänst som kan användas av alla företag runt om i världen för att få sina BIM-modeller.
 5. Planeraren
  En 3D Planner som kommer att användas för att planera, skapa 2D- och 3D-layouter, få stycklistor och göra visualiseringar. Planeraren använder Convergo-intelligenta modeller och kommer att vara ett verktyg för återförsäljare och planerare att skapa professionella offerter och planer både för professionella kunder och konsumenter.