Vad är Convergo?

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera deras produktunderlag i CAD (t.ex. STEP-fil) till en BIM-modell (t.ex. ArchiCAD, Revit, SketchUp, AutoCAD, m.fl.). Dessa anpassade filer kan användas av arkitekter och konstruktörer i många typer av projekt inom byggnation och anläggning.


3D Modeller


Genom att erbjuda BIM-modeller till din föreskrivande arkitekt och designer så underlättas arbetet med att kunna föreskriva produkterna i ett planerat BIM-projekt. Det är en förutsättning att ha sina produkter tillgängliga för BIM om det är ett krav från byggherren att upphandlingen skall ske i form av en BIM-planering.

Dessutom, utöver att tillgodose arkitekter och andra planerares behov av bra 3D-modeller för BIM så underlättar det här även försäljningsprocessen för era säljare. BIM-modeller innehåller värdefull meta-tag information om produkt, produktfamilj, och producenten för varje modell som används. Ett komplett bibliotek av producentens produkter importeras enkelt till varje typ av BIM-program.Varför använda Convergo som din BIM-modell leverantör


Genom Convergo skapas lätta modeller anpassade för att fungera i BIM-projekt. Vi har flera års erfarenhet av hur modeller tas fram kostnadseffektivt för att fungera i processerna. Vi har ett BIM-program-neutralt angreppssätt i syfte att göra alla modeller så anpassade som möjligt för olika BIM-program.

 

 

Parametriska modeller:
är modeller vars storlek, material och vilken annan egenskap som helst enkelt kan ändras med några få klick. Detta underlättar för designern/arkitekten att välja önskad utformning under designprocessen. Det minskar också risken för missförstånd eller felval.

BIM (Building Information Modeling):
är information inbäddad i den modell som hjälper arkitekter och designer i processen eftersom de kan enkelt se information om produktens storlek, vikt, material, variationer och tillverkare.Lättare modeller: I övrigt är modeller skapade genom Convergo betydligt mindre och lättare än originalmodellen och består endast av en bråkdel polygoner jämfört med originalet.


Hur fungerar det i praktiken?


Vi använder vår egna framtagna process för tjänsten Convergo:

 1. Vi översänder till beställaren ett beställningsformulär där man deklarerar vilka format som önskas på sina BIM-objekt, t.ex. DWG, Revit, ArchiCAD eller andra format.
 2. Därefter påbörjas konverteringsprocessen med uppbyggnad av anpassade modeller med åtföljande information.
 3. Vi återsänder därefter filer i de olika formaten tillsammans med en följesedel som redogör för in- och utgångsvärden på varje produkt som konverterats. Filer sammanställs och organiseras på ett optimerat sätt för hantering till beställaren.


Vilka är Convergo?


Vi är ett ungt, dynamiskt och internationellt team lokalt baserade i staden Jönköping i södra Sverige. Vi vill erbjuda en snabb och effektiv tjänst som underlättar för producenter som har en långsiktig strategi att marknadsföra sina produkter i föreskrivande led och vara delaktiga i BIM-projekt. Genom att vårt team på Convergo har en gedigen erfarenhet av producenters förutsättningar och vana av att hantera olika typer av CAD-underlag både för produktionsunderlag och för visualsieringar så tror vi att vi kan underlätta och bli en långsiktig samarbetspartner för olika producenters konverteringsbehov idag och imorgon.

Convergo är en del av framtiden och har följande visioner:
 1. Vara Mer Parametrisk
  Skapa modeller med stora volymer av komplexa egenskaper som texturer, färger, storlekar etc. som lätt kan kontrolleras av användaren. GDL språkkunskaper krävs.
 2. Tillhandahålla Behållarfiler
  Komprimerade filer som innehåller alla strukturer av hela samlingen av föremål som tillhandahålls av tillverkare.
 3. Fullt Automatiserat
  Helautomatiska system där tillverkaren loggar in och får de parametriska modeller med alla egenskaper och format för sina klienter. Processen kan enkelt göras som visas nedan.
 4. Globalt
  En världsomfattande tjänst som kan användas av alla företag runt om i världen för att få sina BIM-modeller.
 5. Planeraren
  En 3D Planner som kommer att användas för att planera, skapa 2D- och 3D-layouter, få stycklistor och göra visualiseringar. Planeraren använder Convergo-intelligenta modeller och kommer att vara ett verktyg för återförsäljare och planerare att skapa professionella offerter och planer både för professionella kunder och konsumenter.