VÅR MISSION


Vad är BIM?

Byggnads Informations Modellering (BIM) är ett betydelsefullt teknikskifte inom bygg- och anläggningsindustrin. Genom olika BIM-verktyg skapas en samlad modell där alla projektets parter; arkitekter, ingenjörer, och andra specialister samlas kring en och samma 3D-modell. Genom en virtuell samordning av alla delar i byggprojektet skapas stora samordningsvinster före , under och efter genomförda projekt. Att i detalj kunna granska ett projekt på förhand i en virtuell miljö kvalitetssäkrar och undanröjer eventuella konflikter mellan olika delar i byggprocessen. Att ha en virtuell överblick över ett projekt ger kostnadsbesparingar och förhindrar felaktiga val. All värdefull information om projektet sparas i BIM-dokumentationen som sedan följer anläggningen under hela dess livslängd. BIM-modellen underlättar vid ombyggnationer och underhåll av byggnaden under hela dess livslängd. Grunden för BIM är den samlade informationen som ansamlats i BIM-modellen.

Läs mer »

Vad gör Convergo?

Convergo gör BIM-objekt som tillverkare behöver på sina produkter för att kunna leverera produkter i ett projekt som är BIM-planerat. Användare såsom arkitekter, byggnadsingenjörer, konsulter och andra som arbeter i olika 3D-verktyg behöver digitala modeller av de produkter de önskar lägga in i ett projekt. Vi brukar kalla dessa modeller för produktens digitala tvilling. Har man inga digitala modeller av sin produkt anpassad för BIM så kan man inte komma in i ett BIM-planerat projekt. Convergo är specialisten som hjälper producenten att ta fram en bra BIM-strategi för sina produkter så att man snabbt får lönsamhet i sin investering.

Läs mer »

Vem är Convergo?

Vi är ett ungt, dynamiskt och internationellt team lokalt baserade i staden Jönköping i södra Sverige. Vi vill erbjuda en snabb och effektiv tjänst som underlättar för producenter som har en långsiktig strategi att marknadsföra sina produkter i föreskrivande led och vara delaktiga i BIM-projekt. Genom att vårt team på Convergo har en gedigen erfarenhet av producenters förutsättningar och vana av att hantera olika typer av CAD-underlag både för produktionsunderlag och för visualsieringar så tror vi att vi kan underlätta och bli en långsiktig samarbetspartner för olika producenters konverteringsbehov idag och imorgon.

Convergo är en del av framtiden och har följande visioner:
 1. Vara Mer Parametrisk
  Skapa modeller med stora volymer av komplexa egenskaper som texturer, färger, storlekar etc. som lätt kan kontrolleras av användaren. GDL språkkunskaper krävs.
 2. Tillhandahålla Behållarfiler
  Komprimerade filer som innehåller alla strukturer av hela samlingen av föremål som tillhandahålls av tillverkare.
 3. Fullt Automatiserat
  Helautomatiska system där tillverkaren loggar in och får de parametriska modeller med alla egenskaper och format för sina klienter. Processen kan enkelt göras som visas nedan.
 4. Globalt
  En världsomfattande tjänst som kan användas av alla företag runt om i världen för att få sina BIM-modeller.
 5. Planeraren
  En 3D Planner som kommer att användas för att planera, skapa 2D- och 3D-layouter, få stycklistor och göra visualiseringar. Planeraren använder Convergo-intelligenta modeller och kommer att vara ett verktyg för återförsäljare och planerare att skapa professionella offerter och planer både för professionella kunder och konsumenter.

Läs mer »


Senaste nyheter


Convergo makes you ready!

Weather your approach is local or global in your strategy to win customers Convergo will always be there to guide you in to success.

Läs mer »

CONVERGO at BAU Munich 2017

For the first time CONVERGO attended this year’s BAU in Munich – the leading trade fair for architecture, materials and systems. Covering industrial, property and interior construction the show dealt with the latest innovations in building materials and product designs. Among other outstanding topics one whole day was dedicated to…

Läs mer »


Några referenser